Wij bieden een rijke schooldag

Binnen schooltijd bieden wij alle kinderen een rijke schooldag. Uw kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om verschillende talenten van zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Verschillende vakken worden gegeven door vakkrachten met ieder hun eigen expertise. Onze vakkrachten werken samen met de groepsleerkrachten en sluiten aan bij de thema’s in de klas. Zo werken wij op verschillende manieren aan
dezelfde doelen. Dit zorgt voor hogere onderwijsresultaten. Het volgende aanbod bieden wij alle kinderen aan binnen onze schooltijden:
Lekker Fit!,  muziek, theater, natuur-/ tuineducatie, dans, techniek en theater.

Directe instructiemodel
Wij geven les vanuit het directe instructiemodel, waardoor wij aandacht kunnen hebben voor de verschillende niveaus van alle kinderen. Lessen beginnen met het delen van het lesdoel, het terugblikken en het ophalen van voorkennis. Daarna volgt de instructie en de zelfstandige verwerking. Daarin kunnen kinderen die uitdaging nodig hebben alvast aan de slag en kinderen die verlengde instructie nodig hebben nemen plaats aan de instructietafel. De lessen worden afgesloten
met een lescheck en vooruitblik.

Coöperatieve werkvormen
Om een actieve leer- en werkhouding bij uw kind te vergroten en de kinderen te stimuleren van, met en aan elkaar te leren zetten onze leerkrachten dagelijks verschillende coöperatieve werkvormen in. Van groep 1 t/m 8 zijn de kinderen bij ons bekend met verschillende werkvormen, waarin praten, samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof terugkomt.

Digitaal en schriftelijk
Uw kind leert bij ons op school zowel om de lesstof digitaal te verwerken als schriftelijk, in een schrift of werkboek. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen van ons een eigen chromebook. Op hun chromebook kunnen zij onder andere aan de slag met de verwerking en inoefening van rekenen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Naast dat we de kinderen leren om aan de slag te kunnen op een chromebook, begeleiden we de kinderen ook naar een persoonlijk, duidelijk leesbaar handschrift. Dagelijks gaan we voor balans tussen scherm en schrift.

Voor het volledige aanbod van alle methodes verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

Ook na schooltijd (14.45-16.00 uur) bieden wij uw kind  en zeer divers aanbod van activiteiten. Wij werken samen met een aantal experts in hun eigen vakgebied. Zij zijn van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling en onderwijsresultaten van uw kind. Brede school is voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Er wordt gewerkt in blokken van 6-7 weken. Voor iedere periode kan uw kind zich inschrijven. Meedoen is vrijwillig en gratis.

Wij richten ons op zes thema’s:
1: sport & bewegen
2: kunst & cultuur
3: digitale media
4: creatieve ontwikkeling
5: vreemde talen en natuur
6: omgeving

Binnen schooltijd bieden wij kinderen een rijke schooldag. Uw kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om verschillende talenten van zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. De vakken worden gegeven door vakkrachten met ieder hun eigen expertise. Deze vakkrachten werken samen met de groepsleerkrachten en sluiten aan bij de thema’s in de klas. Zo werken wij op verschillende manieren aan dezelfde doelen. Dit zorgt voor hogere onderwijsresultaten.

Ook na schooltijd (14.45-16.00 uur) bieden wij uw kind  en zeer divers aanbod van activiteiten. Wij werken samen met een aantal experts in hun eigen vakgebied. Zij zijn van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling en onderwijsresultaten van uw kind. Brede school is voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Er wordt gewerkt in blokken van 6-7 weken. Voor iedere periode kan uw kind zich inschrijven. Meedoen is vrijwillig en gratis.

Wij richten ons op zes thema’s:
1: sport & bewegen
2: kunst & cultuur
3: digitale media
4: creatieve ontwikkeling
5: vreemde talen en natuur
6: omgeving

Ons aanbod voor alle groepen

Lekker Fit

Brede school

Muziek

Leesplezier

Groen/Blauw schoolplein

Spelotheek

Rekenen

Taal

Groepen 1 t/m 4

Theater

Techniek

Natuur/Tuin

Spelend leren

Dans

Groepen 5 t/m 8

Muziek & Media

Techniek

Beeldend

Zterk

Tuin/theater (groep 5)

Zwemmen (groep 5/6)