Lestijden en roosters

De schooldeuren gaan altijd 10 minuten voor aanvang open. Zo heeft u ruim de tijd om uw kind binnen te brengen en afscheid te nemen. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is. Zodra de 2e bel gaat begint de les en verlaten de ouders/verzorgers de klas. Te laat binnenkomen verstoort de activiteit voor
de hele groep.

Groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 

08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 14.30 uur: lestijd

14.45  – 16.00 uur: brede school

 

Groep 1 t/m 8:
Woensdag:

 

08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 12.30 uur: lestijd

 

Kapstokrooster

Vakanties:

Studiedagen:

Vakanties:

herfstvakantie 16-10-21 tot 24-10-21
kerstvakantie 24-12-21 tot 09-01-22
voorjaarsvakantie 26-02-22 tot 06-03-22
Goede vrijdag/Pasen 15-04-22 tot 18-04-22
meivakantie 23-04-22 tot 08-05-22
Hemelvaart 26-05-22 tot 27-05-22
Pinksteren 06-06-22
zomervakantie 09-07-22 tot 21-08-22

Studiedagen:

 

dinsdag 14 september 2021
donderdag 30 september 2021
maandag 08 november 2021
donderdag 23 december 2021
dinsdag 08 februari 2022
maandag 14 maart 2022
vrijdag 17 juni 2022