Lestijden en roosters

De schooldeuren gaan altijd 10 minuten voor aanvang open. Zo heeft u ruim de tijd om uw kind binnen te brengen en afscheid te nemen. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is. Zodra de 2e bel gaat begint de les en verlaten de ouders/verzorgers de klas. Te laat binnenkomen verstoort de activiteit voor de hele groep.

Groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 

08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 14.45 uur: lestijd

15.00 – 16.00 uur: brede school

 

Groep 1 t/m 8:
Woensdag:

 

08.20 – 08.30 uur: inloop

08.30 – 12.30 uur: lestijd

 

Kapstokrooster

Vakanties:

Studiedagen:

Vakanties:

herfstvakantie 24-10-22 tot 28-10-22
kerstvakantie 26-12-22 tot 06-01-23
voorjaarsvakantie 27-02-23 tot 03-03-23
Goede vrijdag/Pasen 07-04-23 tot 10-04-23
meivakantie 24-04-23 tot 05-05-23
Hemelvaart 18-05-23 tot 20-05-23
Pinksteren 29-05-23
zomervakantie 10-07-23 tot 18-08-23

Studiedagen:

 

donderdag 03 november 2022
dinsdag 06 december 2022
vrijdag 23 december 2022
vrijdag 03 februari 2023
maandag 13 maart 2023
donderdag 21 april 2023
maandag 12 juni 2023