Extra aanbod

Onderstaand aanbod kunnen wij, in overleg en
samenwerking met u als ouder, extra inzetten
voor uw kind.

Ons aanbod voor alle groepen

Integratieve kindercoaching

Kinderoefentherapie

Big Brother en Big Sister

S.V. Gio / Playing for Success

Logopedie

Lifestylecoach

Pittige Plus Projecten

Schoolmaatschappelijk Werker (SMW)

Samenwerking met externe professionals

Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO)

Auris