Extra aanbod

Onderstaand aanbod kunnen wij, in overleg en
samenwerking met u als ouder, extra inzetten
voor uw kind.

Ons aanbod voor alle groepen

Integratieve kindercoaching

Kinderoefentherapie

Big Brother en Big Sister

S.V. Gio

Logopodie

Lifestylecoach

Pittige Plus Projecten

Schoolmaatschappelijk Werker (SMW)

Samenwerking met externe professionals

Primai Passend Onderwijs Rotterdam (PPO)

Auris