Kinderen

Veerkracht / welbevinden Geluk
Vanaf de tweede week van het schooljaar nodigt de groepsleerkracht u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. Zij willen uw kind en u ontmoeten en samen in gesprek gaan.
U kent uw kind het best; van u horen we graag wat wij kunnen doen om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

 

Hoogbegaafd en meer:
Wij organiseren een aantal keer per jaar een koffieochtend. Het doel van de koffieochtenden is elkaar ontmoeten. Wij hechten waarde aan de mening en inzichten van u. In de kalender en Parro agenda vindt u de data.