Ons extra aanbod

Integratieve kindercoaching

In onze uitdagende en speelse kinderpraktijk
begeleiden onze integratieve kindercoaches
kinderen en ouders. Samen met u wordt uw
kind begeleidt in het proces naar hun ‘gelukkige
gevoel’. Wilt u uw kind aanmelden voor
Integratieve kindercoaching? Dan kunt u dit bij
ons aangeven.

Kinderoefentherapie

Een kinderoefentherapeut vanuit Cure+
behandelt kinderen voor motoriek bij ons op
school. Dit betekent dat de kinderen onder
schooltijd naar de therapeut kunnen.
Aanmeldingen voor kinderoefentherapie komen
voort vanuit de motorische screening.

Big Brothers en Big Sisters

Wat zijn wij trots op de samenwerking met Big
Brother en Big Sister Rotterdam. Een tiental
kinderen heeft al een Big Brother of Big Sister
en we kunnen elk jaar meer kinderen blij maken.
Deze vrijwilligers komen 1 uur in de week naar
school om individueel tijd met de kinderen door
te brengen.

S.V. GIO

Kinderen in groep 7 en 8 die, naar verwachting
uit zullen stromen naar theoretisch of hoger
voortgezet onderwijs, kunnen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan het
programma van de Giovanni van Bronckhorst
Foundation. In samenwerking met S.V. GIO
kunnen we beide programma’s aanbieden:
Sport aan de Piekstraat op Zuid en Science op
de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Logopedie

Logopediepraktijk Klets geeft logopedie bij ons
op school. Dit betekent dat de kinderen bij ons
onder schooltijd naar logopedie kunnen.
Aanmeldingen voor logopedie gaan via een
verwijsbrief van de huisarts en kunnen aan ons
worden doorgegeven.

Lifestylecoach

Dankzij onze samenwerking met Lekker Fit
hebben we gedurende het schooljaar iedere
twee weken een Lifestylecoach op school. Bij
de start van het schooljaar doen alle kinderen
mee met de Fittest. Het kan zijn dat u hierna
wordt benadert voor een kennismaking met de
Lifestylecoach. Ook zonder uitnodiging bent u
van harte welkom. Hier kunt u terecht met al uw
vragen over sporten, voeding, slapen en
schermtijd. U kunt zich aanmelden bij de
LekkerFit leerkracht.

Pittige Plus Projecten

Kan uw kind extra uitdaging gebruiken? In
overleg met u nodigen wij uw kind uit om deel
te nemen aan de Pittige Plus Projecten (PPP).
Onze begaafdheidspecialist begeleidt een
groepje kinderen buiten de groep met deze
projecten. Onderzoeken, analyseren,
samenwerken en presenteren zijn vaardigheden
waar uw kind aan werkt tijdens deze projecten.

School Maatschappelijk Werker (SMW)

Bij onze School Maatschappelijk Werker (SMW)
kunt u te allen tijde terecht voor uw advies- en
informatievragen voor verschillende soorten
ondersteuning. Als het nodig is kan onze SMW
ook ondersteunen bij het aanvragen van
fondsen en/of het doorverwijzen naar externe
professionals. Ook zij is een hele dag in de
week vast bij ons op school. U kunt als ouder
zelf contact opnemen met onze SMW en wij
kunnen u ook in contact brengen met haar.

Samenwerking met externe partners

Primair Passend onderwijs Rotterdam (PPO)

Voor kinderen waarbij ouders en/of collega’s
extra expertise nodig hebben betreft de
ondersteuning of uitdaging van een kind
werken wij samen met PPO Rotterdam. PPO
Rotterdam is ons samenwerkingsverband. Onze
schoolcontactpersoon van PPO is één dag in de
week bij ons op school aanwezig. Dit maakt de
samenwerking met ouders en collega’s
laagdrempelig.

Auris

Voor kinderen waarbij ouders en/of collega’s
extra expertise en/of begeleiding nodig hebben
betreft de ondersteuning op taalgebied werken
wij samen met Auris Rotterdam. Auris
onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft
extra handvatten voor het geven van Passend
Onderwijs. Voor vragen over de begeleiding en
ondersteuning die Auris voor uw kind kan
bieden, kunt u bij onze intern begeleiders
terecht.