Ons aanbod

Lekker Fit

Onze school doet vanaf het schooljaar 2005-2006 mee aan het project ‘Lekker Fit’. Dit project is onderdeel van het actieprogramma ‘Voeding en Beweging’ van de gemeente Rotterdam, waarin veel aandacht is voor het stimuleren van beweging en het maken van gezonde keuzes. Uw kind krijgt bij ons in groep 1 t/m 8 drie beweegmomenten per week.

De groepen 1/2, 3, 4, 7 en 8 krijgen drie keer per week gymles van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De groepen 5 en 6 krijgen twee keer per week gymles en hebben daarnaast één keer per week een zwemles in het Oostelijk zwembad.

Als u vragen heeft op het gebied van bewegen, voeding en gezonde keuzes kunt u op school terecht bij onze vakkrachten
Rick en Paul.

Brede school

Na school – Brede school
Wij bieden kinderen na schooltijd (14.45 – 16.00 uur) een zeer divers aanbod van activiteiten. Dit is voor kinderen uit groep 3 t/m 8.
Er wordt gewerkt in blokken van 6-7 weken. Voor iedere periode kunt u uw kind inschrijven. Meedoen is vrijwillig. Wij richten het aanbod op zes thema’s: sport & bewegen, kunst & cultuur, digitale media, creatieve ontwikkeling, vreemde taal en natuur & omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Hardie (coördinator brede school)

thomas.hardie@rvko.nl

Muziek

Ieder Kind een Instrument op onze school. (SKVR)
Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Uw kind doet in de groepen 1 t/m 8 mee aan dit muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

Leesplezier

Wij zijn een leesschool.
Leesplezier staat bij ons voorop en dit zal uw kind ervaren. Wij hebben een rijke schoolbibliotheek met meer dan 2700 verschillende boeken. Elk kind leent iedere week een nieuw boek uit onze bibliotheek. Ook in de groepen liggen aantrekkelijke boeken waar kinderen graag in lezen. Zit uw kind in groep 1/2 of 3 krijgt hij of zij een keer een verteltas mee naar huis met een boek en passend materiaal.

Wij organiseren als school speciale activiteiten die gericht zijn op het leesplezier. U kunt denken aan:
Schoolschrijvers op bezoek | Poëzieweek | Kinderboekenweek | Voorleeswedstrijd | Bibliotheek op school |
Een lees-logboek

Groen/Blauw schoolplein + Zone Parc

Wij zijn de trotse eigenaar van een prachtig schoolplein. Wij bieden kinderen de kans om te kunnen klimmen/klauteren en verstoppertje te spelen tussen de bomen en planten. Uw kind ervaart ook het kliederen met water en zand. Dit noemen wij ons groen/blauwe schoolplein.

Op ons groen/blauwe schoolplein hebben wij ook een Zoneparc. Deze is verdeeld in rode, blauwe en gele zones met verschillende sport-, speel- en chillplekken. Een container vol met allerlei sport- en spelmateriaal zorgt er voor dat er ‘voor elk wat wils’ is. Onze ‘helden’ (kinderen uit groep 8) begeleiden het spelen, dragen zorg voor het materiaal en helpen anderen.

Spelotheek

Wij hebben onze eigen spelotheek. U kunt bij ons rijk spelmateriaal lenen. Wij hebben meer dan 300 spellen. Door samen met uw kind(eren) thuis te spelen, stimuleert u onder andere de taalontwikkeling. Samen spelen is erg leuk en leerzaam!

Rekenen

Uw kind krijgt bij ons op school iedere dag een uur rekenen. Tijdens dat uur rekenen begint de juf/meester met het herhalen van de sommen die zij snel moeten kunnen uitrekenen.

Daarna wordt er een instructie gegeven. Tijdens deze instructie wordt er nieuwe leerstof aangeboden door gebruik te maken van verschillende materialen. Daarnaast leren ze om de dingen die ze in hun hoofd uitrekenen op te schrijven. Door het opschrijven van de denkstappen weten de kinderen hoe ze de volgende keer eenzelfde soort som uitrekenen.

Na de instructie gaan de kinderen verder met het oefenen van het uitrekenen van de sommen. Dat doen ze iedere keer weer anders. Soms gaan ze alleen aan de slag en de andere keer samen.

Er zijn altijd kinderen die iets extra’s nodig hebben, omdat ze rekenen juist heel makkelijk of moeilijk vinden. Ook daar is aan gedacht tijdens de rekenles. Zij werken samen met de juf/meester, terwijl de andere kinderen zelf bezig zijn.

Taal

Op de Oscar Romeroschool staat bij de kleuters alles de gehele dag in het teken van taal. Zo voeren wij onder andere gesprekken in de kring, zingen wij liedjes en lezen wij voor.  Hiermee zorgen wij ervoor dat de kinderen de SLO-doelen behalen. 

In groep 3 starten de kinderen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Aan de hand van deze methode leren de kinderen lezen en spellen. Daarmee leggen zij de basis voor het lezen. 

 

Vanaf groep 4 werken wij met de taalmethode ‘Taal Actief’. Tijdens de taallessen maken wij dagelijks gebruik van coöperatieve werkvormen, zodat de kinderen actief deelnemen aan de lessen. 

De methode heeft heldere lesdoelen en de lessen, die per domein identiek zijn opgebouwd, zorgen voor rust, duidelijkheid en efficiëntie. Zo bereiken de kinderen een hoog niveau van taalbeheersing.
In onze lessen stimuleren wij de kinderen om actief met taal en spelling aan de slag te gaan. De kinderen groeien door continu te reflecteren op hun eigen taalontwikkeling. Met onze taallessen maken wij kinderen bewust van de kracht van taal.

 

Groepen 1 t/m 4

Theater

In de wintermaanden geeft een vakdocent van Maas Podium wekelijks theaterlessen aan de groepen 1 t/m 4. Bij ons leren kinderen door te verzinnen, fantaseren en door te spelen over zichzelf en de ander. Leerprocessen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat, worden versterkt doo er echt mee aan de slag te gaan. 

Natuur/Tuin

Ravottuh!
Aansluitend aan ons prachtige schoolplein ligt ‘onze tuin’. Wij bieden kinderen, in samenwerking met Ravottuh, de ruimte om te spelen en te leren in de natuur. De groepen 1 t/m 5 gaan 1 keer per week naar ‘de tuin’. Op deze aantrekkelijke plek leert uw kind groente en fruit te kweken, alles over kriebelbeestjes, bomen én planten en wordt er volop getuinierd.

Spelend leren

Spelen doen kinderen het allerliefst én spel is voor hen dé manier om te leren.

Wij bieden uw kind een rijke speelleeromgeving. Het gebouw en het plein daagt uit en prikkelt de nieuwsgierigheid.
Onze leerpleinen zijn zo ingericht dat het elk kind zal verwonderen.

Dans

Uw kind krijgt in groep 1/2 danslessen die aansluiten bij de belevingswereld, mogelijkheden en behoeften. Er wordt samengewerkt en er is aandacht voor de verschillen tussen kinderen. Binnen de dansles heeft uw kind een eigen inbreng. Onze vakkracht dans ziet in ieder kind een danser met een eigen unieke bewegingstaal. Een taal om te communiceren met anderen. Vandaar dat samenwerken binnen de dansles voor de kinderen zo vanzelfsprekend is.

Groepen 5 t/m 8

Media

In samenwerking met de SKVR doen kinderen uit groep 6 t/m 8 ervaringen op in het ‘media atelier’. Uw kind leert bij ons om te gaan met mediatechnologie, zij leren journalistieke vaardigheden (schrijven, interviewen, spreken, presenteren). Ook leren zij hun eigen verhalen en ideeën vorm te geven met behulp van diverse media en leren om te gaan met beeld en beeldtaal.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind – in een samenleving waarin media een belangrijke rol speelt – leert om verschillende media op een goede manier zelf te gebruiken. En leert om alle boodschappen en beelden, die dagelijks op hen af komen, juist te interpreteren.

Techniek

Ontdek de wereld van de techniek!
Bij ons op school leert uw kind over elektriciteit, werken zij met hout en spelen zij met lucht.
Ze maken een bijzondere robot die tot leven komt door al deze technieken te gebruiken. Uw kind maakt kennis met de stroomkring, leert over gereedschappen en zal ervaren dat lucht sterker is dan we denken!

Beeldend

Tuin (groep 5)

Ravottuh!
Aansluitend aan ons prachtige schoolplein ligt ‘onze tuin’. Wij bieden kinderen, in samenwerking met Ravottuh, de ruimte om te spelen en te leren in de natuur. De groepen 1 t/m 5 gaan 1 keer per week naar ‘de tuin’. Op deze aantrekkelijke plek leert uw kind groente en fruit te kweken, alles over kriebelbeestjes, bomen én planten en wordt er volop getuinierd.

Zwemmen (groep 5/6)

Het schoolzwemmen is een gezellige, maar vooral ook leerzame en noodzakelijke activiteit. Immers in een waterrijke omgeving als de onze is zwemveiligheid een echte must!Op de Oscar Romeroschool krijgen de kinderen van groep 5 en groep 6 een half jaar lang, iedere week schoolzwemmen. De kinderen zwemmen voor hun A, B, C of zwemvaardigheidsdiploma.