Overige Adressen:

Bureau Leerplicht
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
tel: 010 – 8914444
fax: 010 – 8914555

Clubhuis
Isaäc Hubertstraat 153
3034 CS Rotterdam
tel: 010 – 4115358 / 4139366

Deelgemeente Kralingen/Crooswijk
Postbus 22350
3003 DJ Rotterdam
tel: 010 – 2060816

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR
H.J. Noordsij Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
tel : 010 – 4537522
e-mail: h.noordsij@rvko.nl

BSO Mundo
Isaäc Hubertstraat 153
3034 CS Rotterdam
tel: 010 – 4142891 / 4140218

Medezeggenschapsraad Oscar Romeroschool
Mevrouw K. Knapen
Isaac Hubertstraat 151
3034 CS Rotterdam
tel: 010 – 4127318
e-mail: k.knapen@oscarromeroschool.nl

Medisch kinderdagverblijf Dikkertje Dap
Isaac Hubertstraat 121
3034 CS Rotterdam
tel: 010 4115043

Peuterspeelzaal / voorschool RoOs
Isaac Hubertstraat 151
3034 CS Rotterdam
tel: 010 – 4115358

Rijksinspectie
Mevrouw L.A. van de Linden-Stainga
Postbus 501 2700 AM
Zoetermeer tel: 079 – 3513700

Schoolarts
Mevrouw X. de Bruijn
Crooswijkseweg 32
3034 HL Rotterdam
tel: 010 – 2809884

Schoolmaatschappelijk werk
Danielle Blom
Pijperstraat 37
3034 BG Rotterdam
tel: 010 – 4118065

Schoolmelk
Campina afd. Schoolmelk
Antwoordnummer 2120
3440 VB Woerden
tel: 0348 – 429880

Schooltandarts
tandartsenpraktijk Boezemsingel 11
3034 EA Rotterdam
tel: 010 – 2140733
spoedhulp: tel: 010 – 4116960

Vertrouwenscommissie
klachtencommissie p/a RVKO
Postbus 4250
3006 AG ROTTERDAM
tel: 010 – 4537500

Vertrouwenspersonen
Lia Buijs p/a Oscar Romeroschool
Isaäc Hubertstraat 151
3034 CS Rotterdam
tel: 010 – 4127318
e-mail: l.buijs@oscarromeroschool.nl

Zwembad
Oostelijk Zwembad
Gerdesiaweg 480
3061 RA Rotterdam
tel: 010 4136444
e-mail: info.oostelijk@sportfondsen.nl