IMG_2916

Tijdens de beeldende kunst lessen van Villa Zebra staat verbeelding centraal. De klas onderzoekt en fantaseert over een thema met behulp van beeldende kunst. Hierbij wordt uitgegaan van de belevingswereld van leerlingen en de wereld om hen heen. Vakdocenten, allen kunstenaars met een docentenopleiding, stimuleren de verbeeldingskracht door het stellen van open vragen, een open houding en door te focussen op het proces in plaats van op het eindresultaat.

IMG_2917

Een beeldende les van Villa Zebra gaat uit van de Villasofie en bestaat uit 3 stappen: inspireren, doen en reflecteren. Klik hier voor meer informatie over de methode en verschillende stappen.

IMG_2908 IMG_2914 IMG_2915