IMG_2769

Oscar Romeroschool heeft het beste Zoneparc van Nederland…

Tijdens de nationale inspiratiedag van het Zoneparc is de Oscar Romeroschool uit Rotterdam uitgeroepen tot de school met het beste Zoneparc van Nederland!

‘Zoneparc’ is een (in Engeland ontstaan) concept om het buitenspelen van kinderen op het speelplein van de school gestructureerd vorm en inhoud te geven. Het plein is ingericht met verschillende, zeer kleurrijke, zones. Op rode zones wordt gesport, op blauwe zones wordt gespeeld en binnen gele zones is ruimte om te chillen.
De kinderen uit groep 8, de zogenaamde ‘helden’, spelen een belangrijke rol binnen dit concept. Zij beheren een container met een grote diversiteit aan sport- en spelmaterialen, zij lenen dit materiaal uit, begeleiden kinderen bij het spelen en lossen waar nodig kleine conflicten op. Op deze manier krijgen (en nemen!) zij verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op het plein.
Uit onderzoek op scholen met een Zoneparc blijkt onder andere dat het pestgedrag op het plein sterk afneemt, er veel meer en veel gerichter wordt gespeeld, jongens minder bepalend zijn in het innemen van ruimte en het bepalen van spel, meer meisjes actief zijn en jongens en meiden vaker samenspelen.

IMG_2779

Eind januari was in Hilversum een ‘inspiratiedag’, georganiseerd door de stichting Zoneparc, waar naast de vaste medewerkers van de stichting, verschillende scholen (met en zonder Zoneparc), de NISB, NOC-NSF en andere partners vertegenwoordigd waren.
Hier vond ook de uitreiking plaats van de verkiezing ‘Zoneparc-school 2012’.
Het juryrapport prees onder andere de manier waarop de Oscar Romeroschool de helden verantwoordelijkheid geeft, de borging van het concept binnen de school (zowel qua onderhoud en benodigd materiaal als het informeren/trainen van nieuwe collega’s en helden) en de door het gehele team enthousiast uitgedragen werkwijze.

IMG_3095

Een zoneparc is een plein waar kinderen kunnen spelen. Het plein is in drie zones verdeeld die duidelijk herkenbaar zijn aan de kleuren. De rode zone (met rode belijning) is de sportzone. Hier kunnen de kinderen diverse sporten beoefenen als voetbal, basketbal, hockey, trefbal, etc. De blauwe zone (met de blauwe vlakken) is de spelzone, waarin de kinderen allerlei spelletjes kunnen spelen. De gele zone is de chillzone. In deze zone kunnen de kinderen lekker relaxen en gezellig kletsen met elkaar.

De leerlingen van groep 8 zijn opgeleid tot zoneparc helden. Zij hebben in de pauzes de taak om de uitleen van het speelgoed te regelen en de kinderen te begeleiden bij het spelen op het zoneparc.

IMG_3097

Samen zijn de kinderen er dus verantwoordelijk voor dat het fijn spelen is in het zoneparc. In Engeland zijn al honderden zoneparcen aangelegd. De ervaringen zijn geweldig. Het pestgedrag op het plein neemt met zo’n 80% af.

We zijn trots op zo’n mooi plein waar het heerlijk spelen is, waar ieder kind zichzelf mag zijn en zich veilig voelt! Onze dank aan de gemeente Rotterdam die ons zoneparc financieel mogelijk heeft gemaakt.

IMG_2771

Voor meer informatie over het zoneparc kunt u terecht op de volgende websites:

IMG_3099