Media Atelier

SKVR Media Atelier Oscar Romero-2

Leren kijken
Het trainen van visuele geletterdheid is een belangrijk onderdeel van de leerlijn media van SKVR. Beelden moet je leren lezen, net zoals je leert lezen en schrijven. De leerlijn media start in groep 6 met het spelenderwijs kennismaken met mediakunst. In groep 7 ligt de nadruk op de werking en het gebruik van media en in groep 8 verkennen kinderen hun eigen rol in de mediale wereld. Wat kan je ermee? Daarbij stimuleren we een onderzoekende en positief-kritische houding bij kinderen.

SKVR Media Atelier Oscar Romero (1-6-2017)-6

Vakvaardigheden
De leerlingen bouwen tijdens de lessen praktische kennis en vaardigheid op. Ze leren om te gaan met diverse media zowel receptief (kunnen vinden, beoordelen en kiezen) als productief (effectief gebruiken). Kinderen leren diverse technische hulpmiddelen gebruiken: fotografie, video, geluid, presentatiesoftware, beeldbewerking. In drie jaar trainen kinderen diverse digitale skills, die ook toepasbaar zijn buiten de medialessen.

SKVR Media Atelier Oscar Romero-14

Creatieve vaardigheden
Media zijn een middel om kinderen te laten vertellen over hun eigen achtergrond en belevingswereld. In de medialessen van SKVR worden de creatieve en scheppende vermogens van de kinderen gestimuleerd zodat zij in hun eigen beeldtaal uitdrukking kunnen geven aan ideeën, gevoelens en fantasieën. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

SKVR Media Atelier Oscar Romero-25

Naast het ontwikkelen van vormgevoel en creatief vermogen is het belangrijk dat kinderen leren om te reflecteren op het eigen werk en het werk van anderen. Presenteren en het respectvol reageren op het werk van je klasgenootjes maakt onderdeel uit van de leerlijn.

SKVR Media Atelier Oscar Romero-5  SKVR Media Atelier Oscar Romero-24  SKVR Media Atelier Oscar Romero-33