Bewegingsonderwijs

Onze school doet vanaf het schooljaar 2005-2006 mee aan het project ‘Lekker Fit’. Dit project is onderdeel van het actieprogramma ‘Voeding en Beweging’ van de gemeente Rotterdam, waarin veel aandacht is voor het stimuleren van beweging en het maken van gezonde keuzes. Inmiddels zijn er in Rotterdam meer dan 75 scholen die meedoen aan Lekker Fit!

Iedere groep (3 t/m 8) heeft drie beweegmomenten per week. De groepen 3, 4, 7 en 8 krijgen drie keer per week gymles van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 5 en 6 krijgen twee keer per week zo’n gymles en hebben daarnaast één keer per week een zwemles in zwembad het Schuttersveld.

11

Daarnaast is er voor alle kinderen een naschools sportaanbod (van 15.30-16.45u). Dit sportaanbod is ook onderdeel van de Brede School.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland één op de acht kinderen (12,5%) te zwaar is.
In Rotterdam is zelfs één op de vier kinderen (25%) te zwaar.
Op onze school had vorig schooljaar (2007-2008) zelfs 43% van de kinderen uit groep 3 t/m 8 overgewicht (waarvan 19% ernstig overgewicht (obesitas)). Wij maken ons hierover ernstig zorgen.

Er zijn verschillende oorzaken voor dit overgewicht te noemen:

 • Veel kinderen eten onregelmatig en ongezond.
 • Veel kinderen sporten en bewegen te weinig. Kinderen spelen te weinig buiten.
 • Veel kinderen kijken te lang naar de televisie (waarbij ook nog regelmatig chips worden gegeten) en zitten te veel achter de computer.

De gevolgen van overgewicht zijn ernstig:

 • Te zware kinderen hebben later meer kans om bepaalde ziekten (bijvoorbeeld diabetes, hart
 • en vaatziekten) te krijgen. Bovendien worden de gewrichten (bijvoorbeeld knieën) te zwaar belast door het overgewicht.
 • Ook hebben ze meer moeite met sport, spel en dagelijkse activiteiten zoals traplopen, wandelen en fietsen.

Wat doet de school hieraan?

 • Kinderen krijgen drie keer per week gymles tijdens schooltijd.
 • Kinderen kunnen naschools ruim een uur extra bewegen bij de Brede School.
 • Kinderen krijgen les van vakleerkrachten.
 • Kinderen maken door sportclinics kennis met allerlei sporten en waar mogelijk/gewenst helpen wij ouders bij het zoeken naar een sportvereniging voor hun kind.
 • Bij alle groepen 3 t/m 8 wordt twee keer per jaar de Eurofittest af¬genomen. Een vakkundig team meet de algemene conditie (kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid en uithoudingsvermogen) en brengt de ontwikkeling van het kind in kaart.
  Ook wordt een BMI meting (Body Mass Index) gedaan, die de verhouding tussen gewicht en lengte aangeeft. De uitslag van deze test wordt met de ouder(s) besproken.
 • Ouders kunnen met al hun vragen over (gezonde) voeding, overgewicht, eten, bewegen en het maken van gezonde keuzes terecht bij onze schooldiëtiste.
 • Wij werken met het lespakket ‘Lekker Fit’ in groep 1 t/m 8. In dit lespakket is aandacht voor bewegen, voeding en gezonde keuzes.
 • Wij stimuleren het meenemen van gezonde tussendoortjes (kleine pauze) en een gezonde lunch (grote pauze).

Wat kunnen ouders doen?

 • Laat uw kind regelmatig buiten spelen. Een kind heeft per dag zo’n 1,5 uur matig intensieve beweging nodig (bijvoorbeeld wandelen of fietsen) om gezond en fit te blijven. Daarnaast is het goed om minstens twee keer per week een uur intensief te bewegen (denk aan rennen, turnen of voetballen).
 • Maak afspraken over de tijd die uw kind per dag achter de televisie en computer mag zitten.
 • Zorg voor een gezond ontbijt voor uw kind(eren). Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Hierdoor heeft het kind energie om de dag goed te starten en kan het zich op school goed concentreren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ontbijten overgewicht helpt voorkomen.
 • Zorg voor gezonde, regelmatige maaltijden.
 • Maak uw kind lid van een sportclub die hij of zij zelf leuk vindt en toon hiervoor belangstelling.
 • Moedig uw kind aan deel te nemen aan de naschoolse sportlessen (Brede School).
 • Geef uw kind liever water dan suikerhoudende limonades mee naar school en natuurlijk ook liever fruit of een ander gezond tussendoortje dan chips, koek of een mars.
 • Zorg voor een leuke, gezonde, originele of kleine traktatie als uw kind jarig is.

Sinds de start van het project Lekker Fit is er veel onderzoek gedaan naar de werking van het Lekker Fit! project. In juni 2008 kwamen de eerste resultaten. Het blijkt dat bij kinderen die op een Lekker Fit school zitten het uithoudingsvermogen groter wordt en dat het overgewicht minder snel toeneemt dan op andere scholen. Ook ontbijten kinderen op Lekker Fit scholen vaker thuis en proberen ze minder zoete frisdrank te drinken.
Dit is allemaal goed nieuws, maar het kan in onze ogen nog beter. Het zou mooi zijn als alle kinderen thuis ontbijten en het overgewicht af gaat nemen (het neemt op dit moment namelijk nog steeds toe).

Als u vragen heeft op het gebied van bewegen, voeding en gezonde keuzes kunt u op school terecht bij juf Berteke.