Op onze school worden speciale activiteiten georganiseerd die er op gericht zijn het leesplezier te vergroten.

IMG_2893
De regelmatige aandacht voor leesbevordering zorgt ervoor dat kinderen veel positieve leeservaringen opdoen. Ze lezen immers in nieuwe goede kinderboeken: wij denken dat leeservaringen hiermee in balans komen.

Kinderen lenen boeken in de schoolbibliotheek met 2700 boeken en via de webshop van Bibliotheek Rotterdam. Iedere groep beschikt daarnaast over een Klassenbieb. We beschouwen het voorlezen als de pijler van de leesbevordering. Dit gebeurt daarom zeer regelmatig in alle groepen. Om het voorlezen en het praten over boeken thuis te stimuleren wordt er in de groepen 1 tot en met 3 gebruik gemaakt van Verteltassen. Via een uitleensysteem gaan deze tassen met de kinderen mee naar huis.

De Oscar Romeroschool heeft een leescoördinator. Deze zorgt voor een Jaarprogramma Leesbevordering voor alle groepen.

Dit jaarprogramma omvat o.a.

 • het ruilen van de Bibliotheek op school boeken
 • het organiseren van schrijversbezoeken voor alle groepen
 • het organiseren van de Kinderboekenweek
 • het organiseren van de voorleeswedstrijd met een schoolfinale
 • het organiseren van de Gedichtendag
 • het organiseren van de Kinderjury
 • het organiseren van het Leesprogramma
 • aanschaf en inwerken van nieuwe schoolbibliotheekboeken

De Oscar Romeroschool is initiatiefnemer van ‘Mijn leeslogboek’.

phpThumb_generated_thumbnailjpgphpThumb_generated_thumbnailjpg
Dit aantrekkelijke product levert voor ieder kind een waardevolle leeshistorie op waarmee bemiddelaars zoals leerkrachten, bibliothecarissen en ouders hun voordeel kunnen doen met betrekking tot advisering, stimulering en het verkrijgen van een gedetailleerd inzicht in leeshistorie, leesfrequentie en waardering van boeken.In ‘Mijn leeslogboek’ wordt samengewerkt met de volgende partners:

 • Bibliotheek Rotterdam
 • CED
 • Stichting Lezen
 • Stichting Lang Zullen We Lezen
 • Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)

De school probeert haar kennis, waar mogelijk ook met anderen te delen en is altijd bereid tot advisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Nekeman (leescoördinator).
leesbevordering@oscarromeroschool.nl