Binnen schooltijd én na schooltijd werken we samen met een aantal partners die vanuit hun eigen expertise (hun ‘vak’) van grote toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Deze experts werken zoveel mogelijk samen met de groepsleerkrachten, sluiten aan bij thema’s waar in de klas aan wordt gewerkt en dragen zo bij aan een betekenisvolle leeromgeving. Diezelfde, en andere partners bieden ook na schooltijd een interessant programma aan.

Door onder en na schooltijd de kinderen extra leertijd te bieden, dragen we bij aan hogere onderwijsresultaten op allerlei vlakken. Op een directe manier door extra tijd aan bijvoorbeeld lezen, rekenen en studievaardigheden te besteden. En ook indirect door te werken aan sociale vaardigheden, motivatie voor school te stimuleren, talenten te ontplooien en kinderen en leerkrachten te inspireren.

NA SCHOOL – BREDE SCHOOL

Na schooltijd (15.30 – 16.45 uur) een zeer divers aanbod van activiteiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Er wordt gewerkt in blokken van 6-7 weken. Voor iedere periode ontvangt uw kind een inschrijfformulier. Deelname is vrijwillig. We richten het aanbod op zes thema’s: sport & bewegen, kunst & cultuur, digitale media, creatieve ontwikkeling, vreemde taal en natuur & omgeving.

IMG_0321

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Hardie (coördinator brede school)

thomas.hardie@rvko.nl