Programma Beter Presteren

(voorheen: Brede schoolactiviteiten kinderen)

In het Rotterdams onderwijsbeleid 2011-2014: programma Beter Presteren is door
schoolbesturen en gemeente Rotterdam de ambitie uitgesproken de
onderwijsresultaten in Rotterdam dichterbij het landelijk gemiddelde te brengen. Op
basis van de voorliggende beleidsregel stelt de gemeente subsidie beschikbaar die
het onderwijs moeten steunen in het realiseren van deze ambitie.

In het programma Beter Presteren hebben schoolbesturen en gemeente Rotterdam
gezamenlijk gekozen voor substantieel meer leertijd voor leerlingen van 3 tot 6 uur
per week. De deelname aan deze activiteiten is op vrijwillige basis, maar we streven
ernaar dat 80% van de leerlingen aan meerdere activiteiten deelneemt in een
schooljaar.

Door de schoolbesturen en gemeente Rotterdam is een gezamenlijke analyse
gemaakt. Hieruit zijn twee speerpunten voortgekomen waar we het activiteiten
aanbod op willen richten:

  •  Het bevorderen van taal- en rekenprestaties in het basisonderwijs.

Op onze school is een medewerker brede school aangesteld voor 16 uur per week.
Deze heeft als taak de brede schoolactiviteiten te organiseren en te coördineren. Hij
is ook degene die voor ouders en teamleden het aanspreekpunt is voor alles wat te
maken heeft met het aanbod van brede schoolactiviteiten.

IMG_0321

Activiteitenaanbod…

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er aanbod van activiteiten van 15.30 uur tot 16.45 uur voor alle leerlingen van de school. Ieder jaar zal het aanbod aangepast worden aan de specifieke behoefte van de kinderen.We willen onze speerpunten behalen door het aanbod te richten op de volgende componenten:

  • Sport
  • Kunst
  • E-center
  • Cultuur en creativiteit

Uit onderzoek blijkt dat lessen op het gebied van sport en bewegen, kunst, cultuur en
creativiteit kunnen bijdragen aan de leerprestaties van leerlingen. Met het inzetten van
deze lessen willen wij de prestaties op het gebied van taal en rekenen op school te
verhogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Hardie (coördinator brede school)

t.hardie@oscarromeroschool.nl